Kullanım Koşulları


KULLANIM KOŞULLARI


Genel Hükümler

www.teknemia.com adresinde yer alan web sitemizi (mobil ve desktop sitemizi) ziyaret ettiğiniz ve/veya mobil uygulamamızı (birlikte “Web Sitesi”) kullandığınız için teşekkür ederiz.

WEB SİTESİNE ERİŞEREK VE WEB SİTESİNİ KULLANARAK KULLANIM ŞARTLARINI ("SÖZLEŞME") KAYITSIZ ŞARTSIZ KABUL ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

WEB SİTESİNDEN YA DA WEB SİTESİNİ KULLANARAK YAPTIĞINIZ HER TÜR SATINALMA VE DİĞER İŞLEMLER YOLUYLA EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLER, AKSİNE AÇIKÇA BİR DÜZENLEME BULUNMAMASI HALİNDE İŞBU KULLANIM ŞARTLARINA TABİDİR.

WEB SİTESİNİ KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE BU KULLANIM ŞARTLARINI LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

Aşağıda " “Teknemia” veya “Biz" ifadesi Adalet Mahallesi Manas Bulvarı No:47/B Folkart Towers A Kule K:26 D:2601 35530 Bayraklı / İzmir adresinde mukim Teknemia Teknoloji Ticaret A.Ş.yi ve "Siz" ifadesi de Web Sitesine erişen kişileri (Web Sitesine diğer kişiler adına erişen kişiler dahil) ifade eder.

"Materyal/Materyaller" ise yazılım, program, veri, bilgi ve veritabanlarını ifade eder.

Web Sitesini kullanarak Siz, Web Sitesini kullanım için geçerli olacak ilgili yasal mevzuat kapsamında, bu Sözleşme de dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla bağlayıcı sözleşme akdetme ve Web Sitesini bu Sözleşmenin tüm şart ve koşullarına uygun olarak kullanma konusunda yasal hak ve yetkiye sahip bir yetişkin olduğunuzu kabul ve taahhüt etmiş olursunuz. Siz veya oturum açma bilgilerinizi kullanan başka bir kişi tarafından yapılan rezervasyonlarda tarafımıza yapılacak tüm ödemelerden Siz sorumlu olursunuz.

REŞİT DEĞİLSENİZ VEYA WEB SİTESİNİ KULLANMAYA YETKİLİ DEĞİLSENİZ YA DA BU SÖZLEŞMENİN ŞART VE KOŞULLARINI KABUL ETMİYORSANIZ LÜTFEN WEB SİTESİNİ KULLANMAYIN VE DERHAL WEB SİTESİNDEN ÇIKIN.

Bu Sözleşmenin şart ve koşulları, Web Sitesini ya da Web Sitesine kısmen veya tamamen erişim sağlayan diğer internet siteleri aracılığıyla Web sitesinin bazı bölümlerini kullandığınızda da geçerli olacaktır.

Web Sitesine üye olan kullanıcılar, verdiği tüm bilgilerin doğruluğunu garanti eder. Kullanıcılar kendisine ait kullanıcı adı ve şifreyle yapılan tüm işlemlerden ve bu işlemlerden doğabilecek tüm sonuçlardan sorumludur. Kullanıcılar, kullanıcı adını ve şifrelerini üçüncü şahıslarla paylaşmamayı kabul ve taahhüt eder.


Web Sitesinde Yapılacak Değişiklikler

Web Sitesinin sahibi olarak Web Sitesini ve Web Sitesinde bulunan Materyali düzenleme, kullanma ve devretmeye yönelik her türlü hakka sahibiz. Bilgi, hizmet, ürün ve diğer Materyallerde iyileştirme veya değişiklik yapma ya da Web Sitesini önceden bildirimde bulunmaksızın dilediğimiz zaman sonlandırma hakkını saklı tutarız. Ayrıca, Sözleşmeyi de Web Sitesi üzerinden alınan ancak henüz icra edilmeyen sözleşmelerden doğan haklarınızda bir kısıtlama yapılacağı anlamına gelmemek kaydıyla, dilediğimiz zaman değiştirebiliriz. Bu değişiklik, tadil edilen Sözleşmenin Web Sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecektir. Dolayısıyla, Web Sitesine erişmeye veya Web Sitesini kullanmaya devam ederek tadil edilen Sözleşmeyi kabul etmiş sayılırsınız.


İzin Verilen Kullanım

Web Sitesinin online hizmetleri, sadece size Web Sitesi yoluyla sağlanan ürün ve hizmetleri (tekne turu durumunu kontrol etme, müşteri geri bildirimi sağlama, üye olarak kaydolma, tekne turu rezervasyonu yapma vb.) kullanmanızı sağlamak amacıyla sunulmaktadır. Web Sitesini sadece Sözleşmeye uygun olarak ve yukarıda açıklanan, yasal olarak izin verilen amaçlar doğrultusunda kullanabilirsiniz. Bilhassa aşağıdakileri kabul ettiğinizi beyan edersiniz:

1. Web Sitesi başkalarının mülkiyet haklarının ihlaline yol açacak şekilde kullanılamaz.

2. Virüs bulaşmış dosyaların yüklenmesi de dahil olmak üzere, Web Sitesinin çalışmasına engel olabilecek hiçbir cihaz, mekanizma, yazılım veya sair komut dizileri kullanılamaz.

3. Web Sitesi altyapısı üzerinde makul olmayan veya aşırı yük oluşturabilecek hiçbir işlem gerçekleştirilemez.

4. Web Sitesi üzerinde oluşturulan içerikler bloke edilemez, üzerine yazılamaz veya değiştirilemez ya da Web Sitesi herhangi bir şekilde engellenemez.

5. Web Sitesindeki bilgiler ticari amaçlarla kopyalanamaz. Buna Teknemia’nın tur ücretlerinin başka bir web sitesinde veya başka bir online sunucuda yayınlanması da dahildir. Özellikle Web Sitesinden çıkarılmış içeriklerin "robotlar", diğer arama motoru teknolojileri veya diğer otomatik mekanizmalar yardımıyla/aracılığıyla kopyalanması, dağıtılması ya da başka şekilde kullanılması veya çoğaltılması yasaktır.

6. Her ne şekilde olursa olsun, ağlarımıza izinsiz erişim sağlanması veya buna teşebbüs edilmesi yasaktır.

7. Kullanıcı Web Sitesi’nde işlem yaptığı kredi kartı ve her türlü ödeme aracının kullanımının ödeme aracını sunan kuruluşun sözleşme şartlarına uygun ve kartın/hesap sahibinin bilgisi dahilinde yapıldığını, ilgili şahısların muvafakatinin olmaması ya da kredi kartı kuruluşu/banka kurallarına aykırı işlem yapılmış olması nedeniyle gerek Teknemia, gerek bundan zarar görenlerin uğrayacağı her tür zararı ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

8. Web Sitesi üzerinden tarafınızca gerçekleştirilecek olan rezervasyonlarda yanlış, eksik, sağlamaya hak ve yetkinizin olmadığı bilgiler verilemez, sahte, gerçek dışı veya hileli rezervasyon yapılamaz.


Uygunsuz kullanımın doğurabileceği sonuçlar

Sözleşme ve ilgili mevzuat kapsamında mevcut olan haklarımıza halel getirmeksizin, Sözleşmenin şart ve koşullarını ihlal etmeniz veya ihlal ettiğinize yönelik makul şüphemiz oluşması halinde tarafınıza bildirimde bulunmaksızın ve Size ya da işlem yaptığınız kişilere karşı herhangi bir sorumluluğumuz olmaksızın rezervasyonunuzu iptal etme ve/veya Web Sitesine erişiminizi engelleme hakkını saklı tutarız.


Diğer sitelere bağlantılar

Web Sitesinde 3. şahıslar tarafından kurulmuş, bu kişilerce işletilen veya düzenlenen başka internet siteleri veya web sayfalarına bağlantılar mevcuttur. Bu bağlantılar tamamen Size kolaylık sağlamak amacını matuf olup, ilgili site veya web sayfalarının kullanımı, ilgili web sitesini veya sayfasını kuran, işleten veya düzenleyen ilgili üçüncü şahıslar tarafından belirlenen koşullara tabidir. Web Sitesi yoluyla bu tür site veya sayfalara bağlantı imkanının bulunması, bu site veya sayfalar tarafından sunulan ürün ve hizmetlere yönelik olarak tarafımızca verilmiş bir tavsiye ya da bu site veya sayfalar altında verilen ürün ve hizmetlere ilişkin bir garanti verdiğimiz anlamına gelmemektedir. Bu tür site veya sayfalar tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerin tercihi, alımı ve kullanımından doğan ihtilafların tarafı olmadığımız gibi, bu tür ihtilafların Siz ve ilgili site veya sayfaları kuran, işleten veya düzenleyen, bu sayfalardan mal ve hizmet satan ilgili üçüncü şahıs(lar) ve Sizin arasında yürütülmesi ve çözümlenmesi gerekecektir. Bu tür site veya sayfaların kullanımının bütünüyle kendi tercihiniz olduğunu, tarafımızca Size bir yönlendirme, tavsiye veya telkinde bulunulmadığını, tarafınızca bize ait olmayan bu site ve sayfaların kullanımı, bu sitelerde işlem yapılması nedeniyle bizim ya da işbirliği ortaklarımızın hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ediyorsunuz. Böyle bir durumdan dolayı tarafımızdan, iştiraklerimizden veya bağlı kuruluşlarımızdan hak talebinde bulunamazsınız.

Web Sitesine bağlantı vererek bu bağlantıyı ticari amaçlarla kullanmak isterseniz önce tarafımıza konuya ilişkin bildirimde bulunmalısınız ve onayımızı almalısınız. Web Sitesine bu tür bağlantıların verilmesini reddedebiliriz. Ancak, bu tür bağlantılara izin verdiğimiz takdirde Siz veya başka herhangi bir üçüncü şahısla karşılıklı bağlantı verme gibi bir sorumluluk altında olmayacağız. Kendi takdirimize bağlı olarak uygunsuz olduğuna kanaat getirilen bağlantılara erişimi engelleme veya bu tür bağlantılara yönelik muvafakatimizi dilediğimiz zaman feshetme hakkını açıkça saklı tutarız. Bu hakkı kullanmamamız, bu tür bağlantılı web siteleri veya bağlantılarına ilişkin sorumluluğu kabul ettiğimiz, bağlantıyı sonradan kesmekten ya da diğer haklarımızı kullanma hakkından feragat ettiğimiz anlamına gelmez.


Fikri mülkiyet hakları

Teknemia ile Tur Düzenleyenler (kaptanlar, işletmeciler, acenteler/acentalar) arasında yapılan anlaşmalar ile Teknemia, anlaşma süresi boyunca Tekne Turları ve ek hizmetleri kapsamında bir Pazar Yeri olarak müşterilere hizmet sunması hususunda yetkilendirilmiştir. Web Sitesinin mülkiyeti bize ve/veya iş ortaklarımıza aittir ve yine aynı kişiler tarafından işletilmektedir. Web Sitesinde bulunan materyaller ile söz konusu materyalde yer alan ticari markalarımız ve markalarımıza ilişkin olarak telif hakları da dahil olmak üzere fikri mülkiyet hakları, bize ve/veya lisansörlerimize ve/veya tedarikçilerimize ve/veya iş ortaklarımıza aittir.

Web Sitesinden elde edilen hiçbir materyal, bilgi, yazılım, ürün veya hizmet, önceden yazılı iznimiz olmaksızın herhangi bir şekilde değiştirilemez, kopyalanamaz, görüntülenemez, gerçekleştirilemez, lisanslanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz, yüklenemez, gönderilemez, aktarılamaz, satılamaz, dağıtılamaz, araştırılamaz, iyileştirilemez, izlenemez veya alınamaz. Tüm ilgili telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerine sadık kalmanız şartıyla sadece söz konusu Materyalin bir kopyasını tek bir bilgisayara kişisel ve ticari olmayan amaçlar doğrultusunda indirmenize izin verilmektedir.


Güvenlik

Web Sitesini kullanarak tarafımıza aktardığınız gizli bilgileri saklı tutmak ve bu bilgileri izinsiz erişimden korumak için tüm makul tedbirler alınmaktadır. Alınan tedbirlere rağmen bu bilgilere izinsiz erişimin asla gerçekleşmeyeceği garanti edilmemektedir. Sadece ağır kusurumuz neticesinde gerçekleşmedikçe bu tür izinsiz erişimlerden Teknemia ve/veya iş ortakları sorumlu olmayacaktır. Ağır kusurumuz olması durumunda bizim ve iş ortaklarımızın toplam sorumluluğu ihlalin türü ve uğranılan zararın miktarı her ne olursa olsun satın alınan hizmet bedeli ile sınırlıdır.

Online ödemenin ve kişisel verilerle yapılan diğer tüm işlemlerin güvenli olmasını sağlamak için Web Sitesinde en güncel sektör güvenlik standartları kullanılmaktadır.


Garanti reddi

Yazılıma ve Materyallere Web Sitesi üzerinden ve doğrudan ya da dolaylı erişiminiz tamamen Sizin kontrolünüzde olup bunların kullanımına ilişkin risk Size aittir. Bu tür yazılımların güvenilirliği, istikrarı veya virüssüz olması konusunda hiçbir garanti, taahhüt veya beyanda bulunmayız.

Web Sitesindeki bilgilerin mümkün olduğunca doğru ve güncel olmasını sağlamak için Web Sitesini düzenli olarak denetliyoruz. Ancak, tüm gayretlerimize rağmen zaman zaman Web Sitesindeki bilgilerin güncelliğini yitirdiği durumlar olabilir. İlgili hizmetlere ilişkin mevcut bilgiler, Web Sitesinde görünen bilgilerden farklı olabilir. Bağlantılı olsun ya da olmasın, Web Sitesinde görünenler dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Materyallere ya da Materyallerin durum, kalite, performans, ticarete elverişlilik, güncellik veya belirli bir amaca uygunluğuna ilişkin garantiler de dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak üzere bilgi, hizmet veya ürünler üzerindeki etkisi ile ilgili olarak sarih veya zımni hiçbir garanti veya taahhütte bulunulmamaktadır.

Web Sitesi’nde yer alan bilgilerin doğru ve güvenilir olmasını sağlamak için çaba göstermekteyiz. Ancak Web Sitemizde teknik hatalar meydana gelebilir. Bu nedenle, ilgili kanunların imkan verdiği azami dereceye kadar, Web Sitemizdeki özelliklerin, Materyallerin, ve Web Sitemize ilişkin sair unsurların güvenilirliği hakkında hiçbir taahhütte bulunmamaktayız. Web Sitemize, Materyallere ve/veya Web Sitemizin sair özelliklerine güvenmeniz nedeniyle ortaya çıkabilecek riskler münhasıran şahsınıza aittir.

Üçüncü şahıs tedarikçilerimiz tarafından temin edilmiş olan ve tarafımızca Web Sitesi üzerinden sunulan içerik üzerinde kontrole sahip değiliz. Bu nedenle, sunulan içerik olarak gösterilebilecek veya kullanıcıların başka yollarla sunabileceği bilgilerden, verilerden, metinlerden veya diğer materyallerden sorumlu değiliz. Sunulan içerikte yer alan görüşler bizim görüşlerimizi kesinlikle yansıtmamaktadır. Sunulan içerik yayınlanmadan önce zorunlu olarak bir incelemeden geçirilmemektedir, bu nedenle sunulan içerik hakkında veya sunulan içeriğin doğruluğu ve güvenilirliği hakkında açık veya zımni bir garanti vermemekteyiz. Teknemia, herhangi bir içeriğin Web Sitesi’nde saklanacağı süreye dair herhangi bir beyan vermemektedir. Web Sitesi’nin teknik altyapısına, içeriğine, Web Sitesi kullanıcılarının bilgisayarlarına zarar veren ya da verme potansiyeli bulunan bilgi, yazılım, virüs, program ya da Web Sitesi içeriği ve Web Sitesinin belirgin amacıyla bağdaşmayan her türlü içerik (örneğin hakaret, şiddet, ırkçılık, siyaset ve benzeri içerikler) tespit edilmeleri halinde Web Sitesi içeriğinden silinir, böyle bir içerik sunan kullanıcıların bilgileri resmi makamların talebi üzerine ilgili resmi makamlar ile paylaşılabilir.


Tazminat

Web Sitesinin kullanılmasının bir koşulu olarak Web Sitesini kullanmanızdan kaynaklanan hak taleplerinden doğan tüm sorumluluk, masraf (yasal ücret ve giderler dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ve hasarlara karşı bizi tazmin etmeyi ve beri kılmayı işbu Web Sitesini kullanarak kabul etmektesiniz.

Web Sitesine veya Web Sitesinde bulunan Materyallere erişiminiz veya bunları kullanmanız ile ilgili olarak sözleşme ihlali, haksız fiil veya diğer nedenlerle doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir durumda sorumlu olmayacağız. Sözleşme ihlali, haksız fiil, ihmal veya başka nedenlerle meydana gelebilecek aktarım kesintisi, aksaklık veya arızaya yönelik hiçbir sorumluluk kabul etmeyiz. Web Sitesine veya diğer bağlantılı web sitelerine erişerek veya bunları kullanarak mahkeme masrafları ve Web Sitesini kullanımınızdan/ziyaret etmenizden kaynaklanabilecek diğer harcamalar dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bizi zarar, hak talebi ve sorumluluklardan muaf tutmayı ve beri kılmayı kabul edersiniz.


Yargı yetkisi

Bu Sözleşme, Web Sitesini veya Web Sitesinde bulunan ya da Web Sitesinden indirilen/erişilen Materyalleri kullanımınız ve bunlardan doğan veya bunlarla bağlantılı ihtilaflar veya hak talepleri, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve yine aynı kanunlara uygun olarak yorumlanacaktır. Bu tür ihtilaf ve hak taleplerini İzmir Mahkemelerinin yargı yetkisine tevdi etmeyi kabul ediyorsunuz. Yasal davaları ikamet ettiğiniz veya Web Sitesini kullandığınız ülkenin mahkemelerine taşıma hakkını saklı tutarız.

Sözleşmenin Türkçeden başka dillere tercüme edildiği durumlarda Türkçe metin ile Sözleşmenin herhangi bir dildeki tercümesi arasında herhangi bir uyumsuzluk veya tutarsızlık olması durumunda Sözleşmenin Türkçe versiyonu geçerli olacaktır.


Tekne turu bildirimleri

Bizden e-posta yoluyla, cep telefonunuza veya bu tür diğer mobil cihazlara bildirim almayı (rezervasyon teyidi, tekne turu durumu bildirimleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) seçtiğiniz takdirde bunlar için Sözleşmenin şart ve koşulları geçerli olacaktır. Yukarıda bahsi geçenlerin genel geçerliğini sınırlandırmaksızın, herhangi bir bildirimin veya mesajın iletilmemesinden sorumlu olmayacağız. Bu bildirimleri zamanında göndermememizden, bu tür bildirimlerde bulunan bilgilere güvenmenizden veya bu tür bildirimleri alıp almamanız sonucunda maruz kalabileceğiniz doğrudan veya dolaylı hiçbir hasar veya zarardan sorumlu olmayacağız. Bu bildirim hizmetini dilediğimiz zaman bildirimde bulunmaksızın sonlandırabileceğimizi lütfen unutmayın.


Para birimi ve döviz kuru

Döviz kurlarına ait Web Sitesi’nde yer alan bilgiler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’ndan alınan anlık verilere göre sağlanmakta ve güncellenmektedir. Web Sitesi üzerinden bu verilerin sağlanmasında teknik sebeplerle ya da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’ndan kaynaklanan sebeplerle bir aksaklık ya da gecikme yaşanması halinde oluşabilecek farklılıklardan sorumluluk kabul etmediğimizi belirtmek isteriz.