Satış Sözleşmesi


Teknemia Satış Politikaları ve Satış Sözleşmesi


6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 3 üncü maddesi uyarınca, Teknemia Teknoloji Tic. A.Ş. (“Teknemia”) ile ilgili tanıtıcı bilgilerin tümü, sitemizin “Hakkımızda” başlıklı bölümünde güncel şekilde yer almaktadır. Teknemia olarak hedefimiz; biletinizi en kısa sürede ve en kolay şekilde satın almanızı sağlamaktır. Aşağıdaki Satış Politikamızı ve Satış Sözleşmemizi, müşteri olarak sizi memnun kılacak ve Teknemia.com'daki satın alım süreci konusunda sizi bilgilendirecek şekilde tasarladık. Bu Satış Politikası ve Sözleşmemiz, Kullanım Koşullarımızın da bir bölümünü oluşturur. Web sitemize üye olarak ve bilet alım işlemlerini gerçekleştirerek, Kullanım Koşullarını, Satış Politikası ve Sözleşme hükümlerini ve Gizlilik Sözleşmesini okuduğunuzu, anladığınızı ve içeriklerini aynen kabul etmiş sayılacağınızı belirtir, satış politikası ve/veya sözleşme hükümlerinin aksine bir talebinizin ya da şikayetinizin olması durumunda, herhangi bir bilet alım işlemi gerçekleştirmeden ve siparişinizi onaylamadan önce, Yardım sayfasını ziyaret etmenizi ve/veya sitemizde belirtilen iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçmenizi öneririz. Sitemizden bilet satın alarak, işbu Sözleşme hükümlerine bağlı olduğunuzu kabul etmektesiniz. Dolayısı ile sitemizden bilet satın aldığınızda, tur biletleri ile ilgili tüm sürece, prosedürlere ve işlemlere aşağıda yer alan Sözleşme hükümlerinin aynen uygulanacağını önemle belirtiriz.


Ayrıca, bilet satın alarak; a) firmamız ile ilgili gerekli tüm bilgileri ve iletişim adreslerini b) satın aldığınız bilete ve hizmete ilişkin tüm özellikleri ve ayrıca tüm vergiler dahil toplam bilet/hizmet fiyatını ve varsa tüm ek masrafları c) Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgileri ve şikayetlere ilişkin sözleşmede düzenlenen çözüm yöntemlerini d) uyuşmazlık konusunda başvurularınızı Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceğinize dair sözleşmesel bilgileri e) Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesine istinaden cayma hakkınızın olmadığını ve neticeten sözleşmede düzenlenen tüm hükümleri bildiğinizi yazılı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Biletinizi satın almadan önce, sizlerden onayınız kapsamında yazılı şekilde ön bilgilendirme onayı alındığını ve ön bilgilendirme onayının işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu ayrıca ve önemle vurgularız. İlaveten, işbu sözleşme ve ön onay ile “bilet satın alma durumunda ödeme yükümlülüğü altına gireceğiniz” konusunda açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirildiğinizi de önemle bilmenizi isteriz.


Bilet ile İlgili Şart ve Koşullar


1. Teknemia, yetkili bilet satış platformu olarak, biletini satın aldığınız turu düzenleyen “organizatör, kaptan, ticari yetkili, …” (Bundan böyle her biri “Tur Düzenleyici” diye anılacaktır) adına bilet satar ve bilet başına komisyon bedeli alır, ancak, bilet fiyatlarını veya tur detaylarını belirleme konusunda hak ve yetkiye sahip değildir. Bileti satın alan kişi, satın aldığı bileti hiçbir ticari amaç gütmeksizin, münhasıran şahsi kullanımı için satın aldığını, Tur Düzenleyici veya temsilcileri tarafından açıkça yazılı izin verilmesi haricinde, bileti, hiçbir ticari iş veya faaliyet için kullanmayacağını beyan ve taahhüt eder. Örnek vermek gerekirse, satın alınan bilet, üçüncü kişilere her ne şekilde olursa olsun satılamaz, biletin ilave ücretle ya da başka şekilde satışı teklif edilemez; satın alınan bilet, reklam, yarışma ve çekilişler de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere promosyon veya diğer ticari amaçlarla kullanılamaz.


2. Turlar için kişi başı maksimum bilet adedini Tur Düzenleyici belirler. Bu sayı, tur sayfasında ve tur kartlarında belirtilir. Bu uygulamanın amacı haksız bilet alımlarının önüne geçmektir. Teknemia, belirttiği adet sınırı üzerinde satın alınan biletleri, önceden bildirimde bulunmaksızın tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutar.


3. Biletler internet sitemiz ve çağrı merkezimiz aracılığıyla satılır. Tüm satış kanalları aynı biletleme havuzuna eriştiğinden popüler turlarda biletler hızlı bir şekilde tükenebilir. Bazı durumlarda turlardan önce Tur Düzenleyici’nin kararı ile ilave bilet satışa çıkarılabilir ancak bu kapasite veya bilet mevcudiyeti konusunda herhangi bir kontrol gücüne sahip bulunmamakla birlikte bu kapsamda herhangi bir garanti de veremeyeceğimizi belirtiriz.


4. Satın aldığınız biletlerinizin teslimatı elektronik ortamda email ve/veya SMS yoluyla yapılır. Teslimatta sorun yaşamamak için e-mail adresinizi ve cep telefon numaranızın doğru olduğundan emin olunuz. Teslimat seçeneklerinde yanlış veya eksik bilgiler vermeniz durumunda teslimat yapılamamaktadır.


5. Biletlerinizin kontrol ve muhafaza yükümlüğü size aittir. Silinen veya erişilemeyen biletlerden Teknemia hiçbir şekilde sorumlu değildir.


6. Tur Düzenleyici çeşitli sebeplerle turları iptal edebilir veya tarihlerini değiştirebilir. Bu durumda uygulanacak prosedürü Tur Düzenleyici belirler ve duyurur. Turun iptal edilmesinden ve/veya tur tarihinin değiştirilmesinden Teknemia sorumlu olmayıp, Tur Düzenleyici sorumludur. İlgili turun iptal edilip edilmediği ve tarihi değiştirilmiş bir turun yeni tarihi ve saati konularında yapılan duyurulardan bilgi sahibi olma sorumluluğu size aittir. Bir turun iptal edilmesi veya tarihinin değiştirilmesi durumunda Tur Düzenleyici’den gerekli yetkiyi almamız şartına bağlı olarak bilet hamillerini söz konusu iptalden veya değişiklikten haberdar etmek için makul gayreti göstereceğiz. Bununla birlikte bilet hamillerinin tur tarihinden önce iptalden veya değişiklikten mutlak surette haberdar edileceği konusunda hiçbir taahhütte ve/veya garantide bulunamayız.


7. Kural olarak, tüm bilet satışları kesindir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesine istinaden satın aldığınız biletlere dair cayma hakkınız bulunmamaktadır. Satılan biletlerin herhangi bir şekilde kaybolması, silinmesi ya da imha olması durumunda, bilet değiştirme ya da para iadesi yapılmaz. Turun iptal edilmesi haricinde, satılan biletler satış işlemi sonrasında hiçbir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez ve ücret iadesi yapılmaz. Ancak bilet sahibinin tarihi değiştirilmiş tura katılmasının mümkün olmadığı hallerde, bilet hamillerine ücret iadesi yapılabilir. Ücret iade tutarları, satın alınan bilette yazılı ücret iadesi ile sınırlı olup, sair başkaca bir bedelin talebi mümkün değildir. İptal edilen ve ertelenen turlarda bilet tutarını iade edilebilmesi için, biletlerin Teknemia.com ve/veya Teknemia çağrı merkezinden alınmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde bilet bedeli iadesi yapılmamaktadır ve bu kapsamda Teknemia hiçbir şekilde sorumlu değildir. İptal edilen veya değişiklik yapılan turlarla ilgili daha fazla bilgiyi web sitemizde bulabilirsiniz.


8. Tur süresince, teknede hasara, rahatsızlığa yol açmanız, hukuka aykırı ve/veya suç teşkil edebilecek davranışlar sergilemeniz durumunda, Tur Düzenleyicisi sizi tekne dışına çıkarma ya da tekneye almama hakkına sahiptir. Teknede, güvenliğinizi sağlamak amacıyla zaman zaman güvenlik araması yapılabilir. Ayrıca, Tur Düzenleyicileri güvenlik gerekçesi ile ya da başkaca nedenlere istinaden, kişisel bilgileri bulunmayan müşterilere bilet satışı yapılmasını reddetme hakkına sahiptir. Tura katılan kişilerin fatura bilgilerini almaktan Tur Düzenleyiciler sorumludur. Teknemia hiçbir şekilde sorumlu değildir. Zira, tura katılacak kişilerin kimlik bilgilerinin Tur Düzenleyici’de bulunması, başta güvenliğin sağlanması amacıyla Tur Düzenleyici için gerekli bir bilgi mahiyetinde olabilmektedir. Dolayısı ile kişisel bilgilerinizin Tur Düzenleyici ile paylaşılmasını istemez iseniz, Tur Düzenleyici size bilet satışı yapılmasını reddetme hakkı bulunduğundan, bileti satın almadan önce, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Sözleşmesini” dikkatlice okumanız gerekmektedir. Kişisel bilgilerinizi Tur Düzenleyici ile paylaşmak istemeyişiniz nedeniyle size bilet satışı yapılamayacak olması durumunda, bu durumdan Teknemia sorumlu olmayacaktır.


9. Tur teknesine giriş ve çıkışlar, Tur Düzenleyici’nin belirlediği kural ve düzenlemelere bağlı olarak yapılır. Tura geç kalırsanız, Tur Düzenleyici’nin belirlediği kural ve düzenlemelere bağlı olarak tura katılamayabilirsiniz ve bu kurallar Tur Düzenleyicilerine göre farklılık gösterebilir. Geç kalanların tura katılması konusunda Teknemia hiçbir garanti veremez ve sorumlu değildir.


10. Tur Düzenleyici hayvanların tekneye sokulmasını yasaklayabilir.


11. Tur Düzenleyici, müşterilerin dışarıdan getirdiği yiyecek ve içeceklerin tekneye sokulmasını yasaklayabilir.


12. Tur Düzenleyici ve Teknemia, müşterilerin şahsi eşyalarıyla ilgili hiçbir sorumluluğu üstlenmez.


13. Bilet hamili, sadece bilet üzerinde yazılı kıymeti haiz bir adet yer üzerinde hak sahibi olup, Tur Düzenleyici, bilet sahibine, bilet üzerinde belirtilen tekneden farklı bir teknede tura çıkarma hakkını saklı tutar. Bu durumdan yalnızca Tur Düzenleyici sorumlu olup, Teknemia sorumlu değildir.


14. Teknemia, bilet üzerinde yazılı bedel ve ilgili hizmet bedeli dışında, biletlere/ bilet satışlarına ve/veya turlara ilişkin olarak başkaca hiçbir yükümlülük, taahhüt ve sorumluluk altında değildir. Siz, Teknemia’nın sorumluluğunun bu madde ile sınırlı olduğunu ve her ne nam adı altında olursa olsun, işbu maddedeki sorumluluk limiti dışında, Teknemia’yı sorumlu kabul etmeyeceğinizi önceden kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.


15. Bilet satın alma işlemiyle ilgili bilgi almak isterseniz, bilet satın alırken Teknemia Müşteri Hizmetleri’ni arayabilirsiniz ya da Teknemia.com’daki Yardım sayfalarını inceleyebilirsiniz.


16. Sözleşme kapsamındaki ticari elektronik iletiler, önceden onaylarınız alınmak kaydıyla sizlere gönderilebilir. Bu onayın, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilmesi mümkün olduğundan, sözleşme kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesini istemez iseniz, Hesabım menüsündeki “Bilgilendirme Maili/Mesajı Almak İstiyorum” bölümündeki onay işaretini kaldırmanız gerektiğini hatırlatırız. Ayrıca, dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilme hakkına da sahipsiniz. Buna karşın, kendinizle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermeniz hâlinde, temin edilen hizmetlere ilişkin değişikliklere ve/veya kullanıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmayacağını da belirtiriz.


Ayrıca, hizmetin sağlanması sırasında, bu tür haberleşmenin yapılacağına dair sizlerin bilgilendirilerek ve size reddetme imkânı sağlanarak iletişim bilgilerinizin edinilmiş olması hâlinde, önceden izniniz alınmaksızın aynı veya benzer hizmetlerle ilgili pazarlama, tanıtım ve/veya değişiklik hizmetleri için haberleşme yapılabilmesi de hukuken mümkündür.


Bununla birlikte, bu tür haberleşme yapılmasını reddetme ve bu kapsamda verdiğiniz izinleri geri alma hakkınız saklıdır ve bu talebinizin tarafımıza her türlü yolla iletilmesi yeterlidir.


17. İşbu sözleşme metni, sözleşmenin kurulmasından sonra Teknemia tarafından saklanmakta olup, bu sözleşmeye sitenin alt kısmında yer alan “Gizlilik ve Kullanım” bölümünden kolayca erişebilirsiniz. Dilerseniz, sözleşmenin çıktısını almak suretiyle, fiziki kopyasına da kolayca erişebilirsiniz. Dolayısı ile sözleşme hükümlerinin ve genel işlem şartlarının sizler tarafından kolayca sağlanmasına ve saklanmasına imkan sağlandığını bilmenizi isteriz. Sözleşmeye erişiminiz, sitemize erişimin sağlanması ile doğru orantılı olacak şekilde devam edecektir.


18. Sitemizin kullanımına ve işbu sözleşmeye dair gizlilik kuralları, “Gizlilik ve Kullanım” bölümünde “Gizlilik Sözleşmesi” kısmında detaylı şekilde belirtilmiştir. Bu kapsamda, Gizlilik Sözleşmesi hükümlerini dikkatlice okumanızı, incelemenizi ve farklı talepleriniz var ise tarafımıza bildirmeniz gerekeceğini bilgilerinize sunarız. Gizlilik Sözleşmesi, işbu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, Sözleşme ile birlikte aynen uygulanacak ve hüküm ifade edecektir. Dolayısı ile işbu Sözleşmeyi ve/veya siparişi onaylayarak, Gizlilik Sözleşmesi hükümlerini de kabul etmiş sayılacağınızı önemle belirtiriz.


19. Siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödeyeceğiniz toplam bedel de dâhil olmak üzere, sözleşmenin tüm şartları sizler tarafından açıkça görülmektedir. Dolayısı ile bileti satın alarak ve siparişi onaylayarak, işbu sözleşme hükümlerini aynen kabul etmiş sayılacağınızı yineler, siparişi onaylamadan önce tüm sözleşme hükümlerini dikkatlice incelemeniz gerektiğini bir kez daha hatırlatırız.


20. Teknemia, sizlerle ilgili elde edilen kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumludur. Ayrıca, kişisel verilerinizin sizlerin onayı olmaksızın, biletinizi satın aldığınız turun Tur Düzenleyicisi haricinde üçüncü kişilere iletilemeyeceği ve sizlere bildirilen amaçlar dışında başka amaçlarla kullanılamayacağını da belirtiriz. Buna karşın, kişisel bilgilerinizin Tur Düzenleyici ile bile paylaşılmasını istemez iseniz, siparişi tamamlamadan önce bizlere 0 850 303 06 03 numaralı iletişim hattından ulaşmanız gerekmektedir. Zira, bazı Tur Düzenleyicileri, güvenlik gerekçesi ile ya da başkaca nedenlere istinaden, kişisel bilgileri bulunmayan müşterilere bilet satışı yapılmasını reddetme hakkına sahiptir. Ayrıca, kişisel verilerinizin muhafazasına ve kullanımına dair detaylı bilgilerin tümüne, Sitemizin, “Gizlilik ve Kullanım” bölümünde yer alan “Gizlilik Sözleşmesi” bölümünden ulaşabileceğinizi belirtir, Gizlilik Sözleşmesi’nin işbu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu yineleriz.


21. Tur Düzenleyenler tur başlamadan önce Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden, HES kodu sorgulama yapabilirler. Tura katılacak kişilerin tur lokasyonuna varmadan önce Hayat Eve Sığar uygulamasını indirip HES kodu alması tavsiye edilir. İlgili uygulamanın “HES Kodu sorgula” bölümünden ‘’riskli değildir’’ sonucu çıkmadığı durumda Tur Düzenleyen, Tur Katılımcılarını tura almayabilir.


22. Bu şart ve koşulların tamamı Türk Hukukuna tabidir. Teknemia; biletinizi satın almadan önce sözleşme hükümleri ve içeriği konusunda, tüm tüketicileri önceden bilgilendirmiş olup, bileti satın alarak ve siparişi onaylayarak, işbu sözleşmenin düzenlemeleri hakkında tarafınıza ön bilgilendirme yapıldığını da kabul etmiş sayılacağınızı ve bu maddenin yazılı delil vasfında ispat vasıtası olduğunu da belirtiriz.


İşbu Sözleşmeden ve/veya hizmet ya da bilet satın alma işlemlerinden dolayı herhangi bir ihtilafın doğması durumunda, uyuşmazlığı öncelikle sulhen gidermeye çalışmak temel hedefimizdir. Buna karşın, sulh ile çözülemeyen durumlarda, sitemizden bilet satın alan siz tüketicilerin, olası sorunlarını ilgili mevzuatta yayımlanan parasal sınırlar çerçevesinde Tüketici Hakem Heyetlerine ve/veya Tüketici Mahkemelerine götürebileceğini bilmenizi isteriz. Ayrıca, sözleşmeden kaynaklı tüm uyuşmazlıklarda İzmir Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını ve işbu hükmün, “yetki sözleşme” mahiyetinde bir hüküm olduğunu da belirtiriz.